Stowarzyszenie Hansa Fallady

Stowarzyszenie Hansa Fallady zostało założone w roku 1991 z inicjatywy członków funkcjonującego od 1983 roku „Koła Przyjaciół Hansa Fallady”, Stowarzyszenie liczy ok 290 członków w kraju i za granicą i kooperuje z innymi literackimi stowarzyszeniami, jest też członkiem ALG (Wspólnoty Literackich Towarzystw i Miejsc Pamięci).

Do zadań i celów Stowarzyszenia Hansa Fallady należy między innymi utrzymywanie przy życiu życiowych osiągnięć literackich pisarza, zajmowanie się jego dziełami i jego twórczością, uzupełnianie ich, kultywowanie i udostępnianie społeczeństwu poprzez odczyty, publikacje, imprezy literackie i wystawy. Ponadto Stowarzyszenie realizuje i wspiera naukowe badania literackie dotyczące Hansa Fallady. W centrum starań pielęgnacyjnych dziedzictwa stoi posiadłość Fallady w Carwitz.

Stowarzyszenie Hansa Fallady zostało w roku 2008 odznaczone przez Wspólnotę Towarzystw Literackich i Miejsc Pamięci „Nagrodą Hartmuta Vogela”.

Zarząd Stowarzyszenia Hansa Fallady składa się z następującach osób:

Przewodnicząca / przewodniczący – Michael Töteberg
Wiceprzewodnicząca / wiceprzewodniczący – Edzard Gall
Skarbnik – Peter Schulz
Asesor / asesor – Lutz Dettmann
Asesor / asesor – Patricia Fritsch-Lange
Asesor / asesor – Constance von Buchwaldt
Asesor / asesor – Tina Warncke
Asesor / asesor – Christian Winterstein

Asystent zarządu – Doris Haupt