Fundacja-Hansa-Fallady

Z dniem 6 kwietnia 2000 „Fundacja Hansa Fallady” nabyła osobowość prawną. Miasto Neubrandenburg reprezentowane przez nadburmistrza ustanowiło zdolną prawnie Fundacjię (wg prawa cywilnego) z kapitałem założycielskim 600 000DM i siedzibą w Neubrandenburg. Darowizny są mile widziane i zawsze możliwe. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mecklenburg Vorpommern.
W § 2 Statusu Fundacji zostało ustalone, że Fundacja będzie służyć dobru powszechnemu i następująco sformuowane:

„Celem Fundacji jest stałe pielęgnowanie i utrzymywanie dziedzictwa Hansa Fallady w najszerszym tego słowa znaczeniu, zgodnie z § 58 Nr. 1 AO Fundacja przede wszystkim wspiera pielęgnowanie i rozszerzanie istniejących zbiorów dotyczących życia i twórczości Hansa Fallady, a także naukowe opracowanie jego dzieł pisarskich i tym przyczynia się do wspierania kultury.”

Pierwsze Kuratorium i pierwszą Radę Fundacji ustanowiło miasto Neubrandenburg. Dnia 21.07.2000 na posiedzeniu założycielskim w sali Stodoły znajdującej się w Carwitzkiej posiadłości Hansa Fallady spotkały się powołane do Rady osobistości i wydały zarządzenia w celu określenia zadań Fundacji, jak też regulamin i pierwszy projekt budżetowy Zarządu.
Realizację zadań Fundacji powierzono Centrum Literatury Neubrandenburg o.p.., które w swojej ponad 30-to letniej działalności stworzyło Archiwum Hansa Fallady i z powodzeniem nim zarządza.
Archiwum Hansa Fallady znajduje się w posiadłości w Carwitz. Fundacja wspiera utrzymanie i rozbudowę Archiwum od czasu jego powstania, wspiera zakupy, imprezy, konferencje naukowe i publikacje. Ponadto Fundacja zajmuje się darowiznami w celu uzupełniania zbiorów oraz zdobywa sponsorów (zobacz też dalsze informacje na temat Archiwum i Muzeum Hansa Fallady).

Obecnie według pisemnie ustalonego kodeksu, organy Fundacji są następująco wybierane: Zarząd – co trzy lata, Kuratorium (opiekun prawny) co pięć lat. Członkowie poszczególnych organów pracują dla Fundacji społecznie (bezpłatnie) i jako osoby prywatne ponosząc wszelkie konsekwencje prawne.

Adres Fundacji:

Hans – Fallada – Stiftung,
c/o Brigitte-Reimann-Literaturhaus, Gartenstr.6,
17033 Neubrandenburg,
Tel.: 0395/5719180
Fax: 0395/5719188

Zarządem kieruje Herr Volker Kunath, Prawnik,
Przewodniczącym Rady Prawnej jest Herr Achim Ditzen.