Regulamin

§1 Stosawanie wobec przedsiębiorstw i definicje terminów

(1) Poniżej wymienione ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji ważnej w momencie złożenia zamówienia.

(2) Konsument w sensie tych warunków handlowych, jest dowolną osobą fizyczną, która zawiera tranzakcję prawną w celu, który nie może być przypisany ani do jego działalności gospodarczej, ani do działalności prywatnej.

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1)Następujące postanowienia dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowefo http//fallada.de.

(2) W razie zawarcia umowy, umowa jest zawierana z

Hans – Fallada – Gesellschaft eV.

Michael Töteberg
Vorstandsvorsitzender (Prezes Zarządu)
Zum Bohnenwerder 2
D – 17258 Feldberger Seenlandschaft

Registernummer VR 178
Sąd rejestrowy Amtsgericht Neubrandenburg

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty z naszej strony, lecz jest niewiążącym zaproszeniem konsumenta do zamówienia towarów. Zamawiając wybrany towar konsument składa wiążącą propozycję zawarcia umowa kupna.

(4) Po otrzymania zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą propozycję zawarcia umowy, pomyślnie przechodząc przez procedurę zamówienia podaną przez nasz sklep internetowy,

Zamówienie składa się z następujących kroków:

1)Wybór pożądanego towaru

2)Potwierdzenie kliknięciem „dodaj do koszyka”

3) Sprawdzenie szczegółów w koszyku

4) Przejście do kasy

5) Zameldowanie w sklepie internetowym, po rejestracji i podaniu danych meldunkowych (adres E-mail, hasło), lub wybranie obcji „zamów bez rejestracji” i wypełnienie pól.

6) Zaakceptowanie wytycznych dotyczących ochrony danych.

7) Ponowne sprawdzenie, ewentualna korekta wprowadzonych danych.

8) Zaakceptowanie regulaminu (warunków)

9) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie „kup teraz”

Konsument może przed złożeniem zamówienia, przyciskając przycisk „wstecz” powrócic na stronę internetową, na której znajdują się informacje dotyczące klienta i poprawić ewentualne błędy, lub poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej anulować proces zamówienia. Potwierdzamy otrzymane zamówienie natychmiast poprzez automatycznie wysyłanego E-maila („potwierdzenie zamówienia”).

(5) Przechowywanie tekstu zamówienia w naszym sklepie internetowym: Przesyłamy Państwu dane dotyczące zamówienie i link do naszego regulaminu E-mailem. Regulamin możecie państwo przeczytać w każdym momencie również na http:// www.fallada.de/shop/shop_content.php?colD ═3. Jeżeli jesteś gościem i nie posiadasz konta klienta twoje dane zamówienia nie są już dostępne przez internet ze względów bezpieczeństwa.

§3 Ceny, koszty przesyłki, forma płatności, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od sprzedazy i inne składniki ceny. Do tego dochodzą ewentualne koszty przesyłki. Uregulowanie rachunku jest wymagane w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, najpóźniej wraz z otrzymaniem towaru, jeżeli na fakturze nie podano inaczej. Płatności należy dokonywać bez potrąceń na wskazane na fakturze konto.

§4 Dostawa

(1) Wszystkie oferowane przez nas artykuły są gotowe do natychmiastowej wysyłki, jeżeli nie zaznaczono inaczej w opisie artyku.

§5 Zachowanie własności

Zastrzegamy sobie własność towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o anulowaniu umowy.

Możesz zrezygnować z zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub – jeżeli towar został dostarczony przed upływem tego czasu – przez odesłanie towaru. Okres ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (przy powtarzających się dostawach podobnych towarów, nie przed pierwszą dostawą częściową) i też nie przed spełnieniem naszych obowiązków informacyjnych, wynikających z art.246 § 2 i w połączeniu z § 1 Abs. 1 i 2 EGBG projektu ustawy, jak też naszych obowiązków zgodnych z § 312g ust 1 regulaminu w związku z art. 246 § 3 regulaminu. Aby utrzymać okres anulowania, wystarczy w terminie odesłać odstąpienie od umowy lub towar.

Odstąpienie od umowy proszę kierować do:

Hans – Fallada – Geselschaft e.V.
Michael Töteberg
Zum Bohnenwerder 2
D – 17258 Feldberger Seenlandschaft

E-Mail: [email]hfg@fallada.de[email]
Telefon: +49(39831) – 20 35 9

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy obustronnie otrzymane korzyści (np. odsetki) ulegają zwrotowi. Jeżeli nie możesz zwrócić otrzymanych korzyści (np. korzyści użytkowania), albo towar znajduje się częściowo w gorszym stanie musisz zapłacić nam odszkodowanie, w przypadku kiedy korzystanie lub pogorszenie jakości towaru wynika ze sposobu obchodzenia się z nim, jeżeli wychodzi to poza sprawdzenie funkcjonalności i przydatności danego artykułu. Przez „Badanie właściwości i funkcjonalności towaru” rozumie się testowanie właściwości i wypróbowanie działania danego artykułu tak jak jest to czynione w sklepach.

Przesyłki, które można przesłać jako paczki zwracane są na nasze ryzyko. Koszty przesyłki ponosi zamawiający, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówieniu, lub jeżeli jego wartość nie przekracza 40 €, lub jeżeli przy wyższej cenie w momencie jej odwołania przesyłka nie została jeszcze zapłacona czy też umownie częściowo zapłacona. W innym przypadku przesyłka zwrotna jest dla ciebie bezpłatna. Artykuły nie możliwe do przesłania paczką, będą odebrane u ciebie. Obowiązek zwrotu płatności musi zostać dokonany w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla ciebie z momentem wysłania przesyłki, dla nas z momentem jej otrzymania.

Koniec zasad odstępowania od umowy (anulowania)

§7 Umowne ustalenia dotyczące kosztów zwrotu w razie odstąpienia od umowy

Jeżeli korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z § 357 Abs. 2BGB obowiązuje następujące ustalenie, zgodnie z którym musisz ponieść koszt zwrotny jeżeli dostarczone towary są zgodne z zamówieniem i jeżeli ich wartość nie przekracza 40 € lub jeżeli przy wyższej cenie towaru w momencie odstąpienia od umowy (odwołania), zamówienie nadal nie zostało zapłacone, lub według umowy częściowo zapłacone.
W innym przypadku przesyłka zwrotna jest dla ciebie bezpłatna.

§8 Język umowy

Jako język umowy używany jest wyłącznie język niemiecki.

[gzd_complaints]

Stan warunków ogulnych listopad 2017 r